ID tyveriforsikring på ditt Credits Gold

Med Credits Gold får du ID tyveriforsikring inkludert i kredittkortet. Forsikringen er gyldig over hele verden døgnet rundt.

 

 

Forsikringen dekker blant annet:

- Telefonassistanse 24 timer i døgnet for å begrense skadeomfanget av identitetstyveri

- Utgifter til juridisk assistanse med inntil kr. 100 000 per identitetstyverihendelse

 

Hva menes med Identitetstyveri?

Med identitetstyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten forsikredes samtykke, benytter seg av forsikredes identifikasjonsbevis med den hensikt å begå svindel eller kriminell handling.

Som for eksempel å åpne en bankkonto, søke om lån eller registrere telefonabonnement i sikredes navn.

 

Vilkår ID-tyveriforsikring