Reiseforsikring

Reiseforsikring er inkludert i ditt Credits Gold kredittkort.

Gouda reiseforsikring er inkludert i kortet når mer enn 50 % av reisekostnadene er betalt med kredittkortet.

Gouda er et spesialistselskap på reiseforsikringer og har lagt fokus på de dekninger du har bruk for som reisende. Derfor er du ved bruk av Credits Gold sitt kredittkort sikret trygghet på reisen og effektiv assistanse hvis uhellet skulle være ute.

Gouda har sin egen alarmsentral hvor det sitter flinke skandinaviske medarbeidere klare til å hjelpe deg - 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Alarmsentralen har leger, spesialister, sykepleiere og kriseteam som kan sikre hurtig hjelp med sykdom eller ulykkestilfeller. Hjelpen er aldri mer enn en telefonsamtale unna.

Følg denne linken for å lese de fullstendige avtalevilkårene.

Ved akutt behov for assistanse, ta øyeblikkelig kontakt med:


Goudas Alarmsentral:
Tel: (+45) 33 15 60 60 eller Tel: (+45) 69 66 10 10
E-post: alarm@gouda.dk

 

For andre spørsmål og oppgjør for mindre skader og utgifter, ta kontakt med:


Goudas kontor i Oslo:
Tel. (+47) 21 40 85 00
E-post: skade@gouda.no