Inntil kr. 100 000 i kreditt

På ditt Credits Gold kredittkort kan du få inntil kr. 100 000 i kredittgrense.

Kredittgrensen som innvilges initielt er blant annet basert på eksisterende gjeld, inntekt, alder på søknadstidspunktet og en generell kredittvurdering. En kredittvurdering er nødvendig for å kontrollere at du er kredittverdig og oppfyller våre kriterier for kredittkort. 

Ønsker du å øke din kredittgrense? 
Din kredittgrense er satt på bakgrunn av en kredittvurdering, du kan søke om å øke denne når du har hatt kortet i minimum tre måneder. Du kan ikke ha utestående faktura når du søker om økt kreditt. 

Du kan søke om økt kreditt inne på MinSide

         

>